[11.07.2004 ]

کنگره حزب دموکرات کردستان ایران :

شعار فدرالیسم به جای

" دموکراسی برای ایران , خودمختاری برای کردستان "

 

پيک ايران : راديو حزب دمكرات كردستان ايران اعلام كرد اين حزب در سيزدهمين كنگره خود شعار استراتژيك حزب را كه تا قبل از این نشست " دموكراسي براي ايران و خودمختاري براي كردستان " بود، به " ايجاد يك سيستم دموكراتيك و فدرالی و پلوراليستی در ايران و تأمين حقوق ملی براي خلق كرد در كردستان " تغيير داد. به تصویب اين كنگره همچنین دبيركل حزب نیز تغيير کرده است.
راديو صداي كردستان ايران(بخش كردي) 20/4/83 " هموطنان عزيز؛ مردم مبارز كردستان، دوستان، هواداران و اعضاي حزب دموكرات كردستان ايران، براي كميته مركزي حزب دموكرات كردستان ايران، مايه خوشحالي و افتخار است كه اعلام دارد سيزدهمين كنگره حزب، صبح روز شنبه13تيرماه سال1383برابر با3ژولاي سال2004ميلادي، كار خود را شروع نمود و پس از 5 روز كار مستمر، عصر روز چهارشنبه17تيرماه، با موفقيت، كارهاي خود را پايان داد.
كنگره ساعت 9صبح روز شنبه 13تيرماه با سرود ملی اي رقيب شروع شد و با اعلام يك دقيقه سكوت به احترام شهداي راه آزادي بخصوص شهداي ما بين كنگره دوازدهم و سيزدهم حزب، رفيق مبارز كاك جليل گاداني به عنوان باسابقه ترين عضو كنگره، پيام افتتاح كنگره را تقديم نمود. پس از تقديم پيام افتتاح كنگره، رفيق مبارز كاك علي مهرپرور عضو دفتر سياسي، گزارش كميته آماده سازي كنگره را تقديم نمود و برنامه كار كنگره را اعلام كرد. پس از تصويب برنامه كار و مشروعيت كنگره، رفيق مبارز ماموستا عبدالله حسن زاده دبيركل حزب، گزارش سياسي كميته مركزي را تقديم نمود.
در اين گزارش، وضعيت بين المللي، از آخرين دهه قرن بيستم و تحولاتي كه منجر به تحولات سيمای سياسی جهان و صف بندي اقتصادي و بازرگاني در قبال آمريكا مورد اشاره قرار گرفته است.
در اين گزارش مسئله تروريسم و گسترش آن در مناطق مختلف جهان مورد بحث قرار گرفته و نتايج آن توضيح داده شده است و روي تروريسم جمهوري اسلامي ايران متمركز شده و به مشكلات مسير مبارزه عليه تروريسم اشاره شده است و راه اصولي براي مبارزه عليه اين پديده زشت از سوي حزب دموكرات كردستان مشخص شده است.
اين گزارش درباره وضعيت عمومي خاورميانه نيز به مسائل مهم منطقه از جمله مسئله فلسطين و اختلافات اسراييل و اعراب پرداخته شده است و راه حل مسائل مورد اشاره قرار گرفته است.
همچنين تحولات منطقه و رويدادهاي افغانستان و عراق و نتايج آن به وضوع مورد بحث قرار گرفته است.
محور ديگر گزارش كميته مركزي، به بحث درباره خاورميانه بزرگ پرداخته است. كه در آن مجموعه مسائل مربوط به اين مسئله توضيح داده شده است.
در تحليل وضعيت ايران، گزارش كميته مركزي، در ادامه اقدامات سركوبگرانه و نقض حقوق و آزاديهاي مردم ايران از سوی رژيم جمهوري اسلامی از يك سو و ريختن ترس مردم و رفع ابهام بخش عمده مردم كشورمان از امكان رفرم در داخل رژيم بطور خاص و يك دست شدن نظام پس از انتخابات مجلس هفتم و شناخت بيشتر ماهيت رژيم در داخل و خارج كشور و تلاش رژيم براي كسب سلاح اتمي به طور مفصل توضيح داده شده است.
ارزيابي اپوزيسيون ايران و نيروهاي سياسي ايران بخش ديگري از گزارش كميته مركزي براي كنگره سيزدهم حزب بود و در اين چارچوب نقاط ضعف و نقاط قدرت اپوزيسيون و وظايف كنوني آن مورد اشاره قرار گرفته است.
گزارش كميته مركزي اهميت كاملي براي مسئله كرد قائل شده است و به اين اشاره كرده است كه مبارزه كردها از چارچوب محدود مناطق كردنشين خارج شده است و عملاً تبديل به مسئله بخشی از ساكنان بسياري از كشورهاي پيشرفته و صنعتي بخصوص در آمريكا و اروپا و كانادا و استراليا شده است. همچنين در اين رابطه وضعيت كردستان عراق به طور مفصل مورد بحث قرار گرفته است و به ارتقا هوشياري ملي در همه بخشهاي كردستان اشاره شده است.
گزارش كميته مركزي در ارتباط با كردستان ايران، به وضعيت ناهنجار زندگي مردم و بيكاري و نداري و و عقب مانده نگاه داشتن كردستان اشاره شده است، و نقش جنبش كرد را مشخص ساخته است و با ديده احترام به جنبش ادبي - فرهنگي كردستان نگريسته و نقش روشنفكران كرد را ارج نهاده و مقاومت مردم عليه ديكتاتوري مذهبي را به عنوان نمونه ذكر كرده است.
در رابطه با حزب مودكرات، گزارش كميته مركزي به مبارزه قريب 60سال مبارزه اين حزب و فراز و نشیب های آن اشاره كرده و وظايف اين حزب را مشخص ساخته است و موضع حزب را در قبال مردم كردستان و احزاب سياسي آن مشخص ساخته است و فدراليسم را بهترين شيوه براي حل مسائل ملي در چارچوب ايران دانسته است.
در بخش ديگر گزارش كميته مركزي، به طور خاص بر اهميت دادن به فعاليتهاي حزب در مبارزه آزاديخواهانه مردم كردستان تأكيد كرده است.
گزارش كميته مركزي در چند جلسه شركت كنندگان كنگره، به طور مفصل مورد بحث قرار گرفته است و با رأي كليه شركت كنندگان تصويب شد.
در بخش ديگر كار كنگره، برنامه و اساسنامه داخلي حزب مورد بحث و بررسي قرار گرفته و تغييرات ضروري در آن صورت گرفت كه چشمگير ترين آن، تغيير شعار استراتژيك حزب كه تا قبل از كنگره , " دموكراسي براي ايران و خودمختاري براي كردستان " بود، به " ايجاد يك سيستم دموكراتيك و فدرالی و پلوراليستی در ايران و تأمين حقوق ملی برای خلق كرد در كردستان " , تغییر کرد.
در آخرين بخش كار كنگره، اعضاي اصلي و جانشين كميته مركزي انتخاب شدند كه تا كنگره آينده، مسئوليت اداره حزب را بردوش خواهند داشت.
كميته مركزي منتخب كنگره سيزدهم حزب در يك جلسه ديگر، رفيق مبارز كاك مصطفی هجری را به عنوان دبيركل حزب انتخاب كرد و اين انتخاب، از سوي رفيق مبارز ماموستا عبدالله حسن زاده دبير كل قبلی حزب در مراسم ويژه يی به اطلاع شركت كنندگان كنگره رسيد و به گرمي به دبير كل جديد تبريك گفت.
كنگره سيزدهم حزب، عصر روز چهارشنبه17تيرماه به كارهاي خود پايان داد.
موفقيت كنگره سيزدهم حزب بر مردم كردستان، دوستان و هواداران و اعضاي حزب دموكرات كردستان ايران مبارك باد. كميته مركزي حزب دموكرات كردستان ايران. 18تيرماه1383».

 

 

  ده‌نگ‌وباس

  سیاسه‌ت

  كۆمه‌ڵایه‌تی

  هونه‌رو ئه‌ده‌ب

  ژنان

  زانست

  نێونه‌ته‌وه‌یی

  ئاگاداری

 

 

 

[Mediya 2000 - 2004 © Copyright]