بسوی فدراسيون كردهای منطقه می رويم؟

آغاز پيوند كردهای تركيه

با تحولات كردستان عراق

 

مذاكرات و رفت و آمدهای سياسی ماه های اخير با كردهای تركيه، سرانجام به انشعابی جديد در حزب كارگران، بزرگترين تشكل كردهای تركيه انجاميد. انشعاب جديد را برادر رهبر زندانی كردهای تركيه "عبدالله اوجلان" رهبری می كند و گرايش غالب آن "حقوق ملی كردهای تركيه" است. اصول و كارپايه انشعابيون شباهت زيادی به كارپايه اتحاديه ميهنی كردستان عراق به رهبری جلال طالبانی دارد و گفته می شود شخص وی نيز كه مناسبات نزديكی با امريكا دارد، در شكل گيری اين انشعاب نقش داشته است. اين درحالی است كه گفته می شود نه تنها اسرائيل از اين حركت جديد حمايت می كند، بلكه در شكل گيری آن نيز نقش داشته است. همچنين گفته می شود، جمهوری آذربايجان نيز به ياری اين بخش از كردهای تركيه برخاسته است.

دولت تركيه، كه با توجه به گرايش های اسلامی خود، در دوران اخير كوشش داشت از همكاری مستقيم خود با اسرائيل بكاهد، بيم زده از حوادث كردستان تركيه اطلاعيه ای از "عبدالله اوجلان" رهبر زندانی كردهای اين كشور را دراختيار مطبوعات گذاشت. اوجلان دراين اطلاعيه كه بنام وی در مطبوعات تركيه چاپ شده اين انشعاب را محكوم و آن را در راستای خواست امريكا اعلام داشته است. اين اطلاعيه در روزنامه «صباح» چاپ تركيه منتشر شده است.

دراين اطلاعيه ادعا شده است كه "عثمان اوجالان" برادر اوجلان و رهبر انشعابيون برای اين انشعاب و فعاليت جديد از امريكا پول دريافت داشته است. حزب كارگران كرد، پيش تر و در زمانی كه اوجلان مذاكرات سياسی با دولت تركيه را سياست جايگزين در برابر سياست جنگ پارتيزانی اعلام كرده بود به "كنگره ملی كردهای تركيه" تغيير نام داد، اما با دستگيری اوجلان در خارج از تركيه و انتقال او به تركيه و محكوميت او به حبس ابد، اين روند متوقف ماند و اكنون كردستان تركيه روند جديدی را آغاز كرده است كه بی شك تحت تاثير مستقيم تحولات در عراق و چشم اميدی است كه اسرائيل به تقويت حضور خود در كردستان عراق دارد.

انشعاب در حزب كنگره و يا همان حزب كارگران كرد تركيه با نام «حزب دموكرات ميهن پرست تركيه» اعلام شده كه حتی همين نام نيز نشانه ايست از همسوئی نظری با حزب دمكرات كردستان عراق و اتحاديه ميهنی كردستان عراق. گفته می شود كانون جديد فعاليت كردهای تركيه و بويژه نيروهای منشعب در شمال عراق قرار دارد.

 

 

  ده‌نگ‌وباس

  سیاسه‌ت

  كۆمه‌ڵایه‌تی

  هونه‌رو ئه‌ده‌ب

  ژنان

  زانست

  نێونه‌ته‌وه‌یی

  ئاگاداری

 

 

 

[Mediya 2000 - 2004 © Copyright]